Palvelumme kattavat taloushallinnon koko kirjon

Kirjanpitopalvelut

 • Lakisääteinen juokseva kirjanpito
 • Alv-kausiveroilmoitukset
 • Raportointi toiveidenne mukaisesti
 • Tilinpäätös
 • Tilinpäätösasiakirjat

Veroasiat

 • Verosuunnittelu
 • Veroneuvonta
 • Veroilmoitukset
 • Verovastineet
 • Alv-asiat
 • Ennakkoperintäasiat
 • Avustaminen verotiliin liittyvissä asioissa
 • Yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen liittyvät asiat

Palkanlaskentapalvelut

 • Palkkojen laskenta, kuukausi- ja tuntipalkat ym.
 • Lomapalkkalaskenta
 • Kausiveroilmoitukset työnantajasuorituksista
 • Palkkatodistukset
 • Lakisääteiset vuosi-ilmoitukset verottajalle, vakuutusyhtiölle ym.

Yhtiöoikeudelliset asiat

 • Opastus yritysmuodon valinnassa
 • Yritysten perustamiset
 • Avustaminen yritystoiminnan lopettamiseen liittyvissä asioissa
 • Kaupparekisteri-ilmoitukset
 • Yhtiömuodon muutokset
 • Pöytäkirjojen ym. yhtiöoikeudellisten perusasiakirjojen laadinta

Muut taloushallinnon palvelut

Tarvitsetteko tilapäistä kiireapua toimistoonne, apua matkalaskujen käsittelyyn tai muihin toimistorutiineihin? Toteutamme myös muita taloushallinnon palveluita tarpeidenne mukaisesti.